KHU DU LỊCH BIỂN CASA MARINA ISLAND

KHU DU LỊCH BIỂN CASA MARINA ISLAND

  1. Vị trí: Đảo Hòn Đất và đảo Hòn Ngang, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  2. Quy mô: 41.3 ha
    Dự án bao gồm 02 khu: đảo Hòn Đất (28.5 ha) và đảo Hòn Ngang (12.8 ha).

Vị trí: Đảo Hòn Đất và đảo Hòn Ngang, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Loading...