Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Với vai trò là Chủ đầu tư, VIDEC đã và đang triển khai các dự án:
(1) DỰ ÁN MATANA QUY NHƠN – tại Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Quy mô dự án: ~20ha. Bao gồm: 4 phân khu: Matana Hotel, Matana Ressot, Matana Santorini, Matana Park.

Loading...