Thông báo về việc “Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Thông báo về việc “Thực hiện thủ...

Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 về bảo trì công trình xây dựng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 06 tháng...

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của...

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng...

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng...

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng...

Quyết định huỷ bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành xây dựng (Đợt 1)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Ngày 25/02/2013, Bộ Xây dựng đã có...

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về...

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Thông tư Quy định chi tiết một...

Nghị định số 23/2009/NĐ – CP ngày 27/02/2009

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Nghị định số 23/2009/NĐ – CP ngày...
Loading...