Đầu tư khu công nghiệp

Phát huy thế mạnh là nhà đầu tư đa ngành, với mục tiêu đầu tư xây dựng cụm công nghiệp sản xuất tập trung, đáp
ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nhằm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư, VIDEC đã và đang triển
khai các dự án khu công nghiệp Hải Dương và Hải Phòng có diện tích lớn, vị trí thuận tiện giao thông… khẳng định uy tín, sự lớn mạnh của VIDEC trong các dự án đầu tư nói chung và các dự án khu công nghiệp nói riêng.

(1) Dự án khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương.

(2) Dự án khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng.

Loading...