Đầu tư khu công nghiệp

Phát huy thế mạnh là nhà đầu tư đa ngành, với mục tiêu đầu tư xây dựng cụm công nghiệp sản xuất tập trung, đáp
ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nhằm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của các nhà đầu tư, VIDEC đã và đang triển
khai các dự án khu công nghiệp Kim Thành (Hải Dương) và Nhuận Trạch (Hoà Bình) có diện tích lớn, vị trí thuận tiện giao thông… khẳng định uy tín, sự lớn mạnh của VIDEC trong các dự án đầu tư nói chung và các dự án khu công nghiệp nói riêng.

(1) Dự án khu công nghiệp Kim Thành tại xã Thượng Vũ – xã Tuấn Hưng – xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải dương. Quy mô: 164,98 ha.

(2) Dự án khu công nghiệp Nhuận Trạch tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Quy mô: 213,68 ha.

Loading...