Thông báo về việc “Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Thông báo về việc “Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...

Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 về bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2011 và bãi bỏ các quy định...

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP...

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.  Kể từ ngày Nghị...

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể...

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2010 và...

Quyết định huỷ bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành xây dựng (Đợt 1)

Ngày 25/02/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 212/QĐ-BXD về việc huỷ bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng gồm các tiêu chuẩn sau: 1.    TCXD 44:1970 Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ 2.    TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế...

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

Nghị định số 23/2009/NĐ – CP ngày 27/02/2009

Nghị định số 23/2009/NĐ – CP ngày 27/02/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ...
Loading...