Nghị định số 23/2009/NĐ – CP ngày 27/02/2009

Nghị định số 23/2009/NĐ – CP ngày 27/02/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Tài liệu: Tải tài liệu
 

Văn bản liên quan

Loading...