Chi bộ VIDEC Group kết nạp Đảng viên mới

Ngày 12/08/2020, Chi bộ VIDEC Group thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú. Theo đó, quần chúng ưu tú Trần Thị Nga và Lê Xuân Sơn đã được kết nạp.

Sau khi nhận Quyết định, trước toàn thể Chi bộ, đồng chí Trần Thị Nga và Lê Xuân Sơn tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Phạm Quang Trung đã xác định rõ các nhiệm vụ của người Đảng viên, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, đồng thời phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Trần Đức Huế đã chúc mừng đồng thời bày tỏ mong muốn các quần chúng ưu tú được kết nạp lần này tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, hăng hái, nhiệt tình trong các công tác, phát huy năng lực nhiều hơn nữa góp phần cùng toàn bộ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ kết nạp Đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn VIDEC.

 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...